Geodata | Hotfix av NT for Geocortex 3.4 på grunn av utgående…

Hotfix av NT for Geocortex 3.4 på grunn av utgående tjenester

Vi har nettopp releaset NT for Geocortex 4.0, basert på Workflows 5 og med det tatt det største teknologispranget for dette produktet på mange år.

Imidlertid legger vi til grunn at ikke alle vil oppdatere sin NT for Geocortex med det aller første. Aktualisert av at vi nå faser ut en del tjenester, alias og http-endepunkt generelt, er det behov for å oppgradere workflows i forrige versjon, for de som ønsker å vente med oppgradering til gjeldende versjon.

Det er lagt ut to zip-filer/oppgraderingspakker på vår nedlastingssite, tilgjengelig fra hjemmesiden:

  • Ny zip-fil med installerbar, og samme dokumentasjon som for 3.4-versjonen. For full installasjonsprosedyre.
  • Zip-fil som bare inneholder workflows. For utpakking og overskriving på eksisterende installasjon (3.4).

Vi minner også brukere av NT for Pro og NT for Desktop om tilsvarende nedlastbare oppdateringer.