Geodata | Norsk Business Analyst 2020 er klar

Norsk Business Analyst 2020 er klar

Norsk Business Analyst 2020 er lagt ut for nedlasting. Produktet er oppdatert med nye administrative inndelinger, og som vanlig med fornyede demografidata, bedriftsdata m.m..

Forutsatt ArcGIS Desktop-versjon er 10.7.1. Metadatadokument for inkluderte datasett følger med, og installasjonstiltak og systemkrav framgår av lesmeg-fil.