Geodata | GeoSOSI Professional 3.10, for FME 2020

GeoSOSI Professional 3.10, for FME 2020

GeoSOSI 3.10 er lagt ut for nedlasting. Dette er ikke bare en tilpasning til FME 2020, men en helt ny versjon med mye nytt under panseret. Vi har foretatt en større tilpasning av hvordan systemet håndterer multiple egenskaper ved import, og vi mener at systemet nå både agerer logisk og fleksibelt.

Det vil derfor kunne lønne seg å bruke denne versjonen, også for miljøer som blir på tidligere FME-versjoner en periode.