Varsel om nedetid på Geodata Online 19. juni 

Onsdag 19.06.2019 kl. 23:00 vil vi utføre nødvendig oppgradering av systemene på Geodata Online. Oppgraderingen vil føre til en nedetid på 5-10 minutter, og gjelder samtlige tjenester på Geodata Online. (https://services.geodataonline.no, https://services2.geodataonline.no, https://customservices2.geodataonline.no og https://eksport.geodataonline.no)

Oppgraderingen gjøres for å ivareta sikkerheten på systemene, og medfører også bytte av sertifikater. Vi har tidligere registrert at endring av sertifikater kan påvirke systemer basert på IIS/Windows (f.eks.Geocortex). Omstart av IIS kan være nødvendig dersom ikke alt fungerer som det skal.

Alle tjenestene fra Geodata Online er nå tilgjengelige på https://services.geodataonline.no, så det er ikke noe behov for å bruke "services2" og "eksport". Vi anbefaler at de som ikke har gjort det går over til å bruke https, og ikke http. Mer informasjon finnes her.