Ny versjon av NT 3DBygger: 2.0.

Endelig er ny versjon av NT 3DBygger klar, etter et omfattende arbeid med forbedring og testing. Versjonsnummeret skal markere at det dreier seg om en hovedversjon, med så omfattende endringer at det framstår som et nytt produkt.

Innmaten er i praksis helt ny, og det brukes helt andre tilnærminger til avgrensning av takflater for triangulering enn tidligere. Resultatet vi kan konstatere er mer robust -, og raskere bygging av multipatcher.

Versjon 2.0 støtter ArcGIS 10.7, og den største funksjonelle nyheten er at bygging kan foregå uavhengig av terrengmodell/TIN.