TLS 1.2 og Geodata Desktop-produkter: Arealplan for ArcGIS.

Dette starter med ESRIs overgang til TLS 1.2, noe som er utfyllende beskrevet og forklart i artikkel https://www.geodata.no/tekniske-oppdateringer/2018/12/03/viktig-sikkerhetsoppdatering-pa-esri-og-geodata-produkter

Vi har gått gjennom Desktop-produktene, og det eneste produkter vi - og brukerne må oppgradere viser seg å være Arealplan for ArcGIS. Dette er bygd på en eldre versjon av .Net Framework. Vi vil bygge det på versjon 4.6.1, bygge en ArcGIS 10.7-versjon samtidig og tilgjengeliggjøre den som en hotfix.

Ny versjon ligger fortsatt litt fram i tid, men tilpasninger til standarder som er endret siden release av 2.5.5 våren 2018 er, i likhet med en del andre endrede konfigurasjoner, på plass.