Geocortex Essentials 4.11, HTML Viewer 2.12 og NT for Geocortex

Mandag 11.02 blir ny versjon av Essentials og Viewer allment tilgjengelige. Vi vil fortsatt jobbe med å tilpasse NT for Geocortex til disse noe inn i uke 7. Release kan forventes i slutten av uke 7 eller starten av uke 8.