WF5 On-Premise og endring i lisensiering for WF5 som SaaS

Latitude Geographics har med versjon 5.8 gjort det mulig å kjøre Geocortex Workflow 5 på egne servere, "on premises". I den forbindelse har det kommet viktige endringer i lisensieringsmekanismene vi ønsker du skal vite om.

Etter 1.1.2019 er det kun lisensierte Saas-brukere som har tilgang til å kjøre workflows i skyen. Etter dette kan du velge å installere WF5 rammeverket på egne maskiner eller oppdatere lisensene dine for å kunne kjøre dette i skya. Vi kan hjelpe deg med oppsett av dette på egne maskiner eller gi deg mer informasjon om hvordan du kan benytte workflows i skya, så ta kontakt med din kundekontakt i Geodata hvis du har spørsmål vedrørende dette.

For mer informasjon, se pressemeldingen fra Latitude Geographics her.