Reguleringsplandata kvalitetsikring one-stop

Vi tilrettelegger for bruk av DataReviewer i kvalitetssikring av de viktigste forvaltede datasettene i kommunene. Reguleringsplan er høyest prioritert, da datasettene i sum er komplekse og det er krav til at endringer skal kunne synkroniseres mot en sentral base løpende.

Vårt tidligere opplegg har vært forankret i veileder til produktet vårt, GeoAreal/Arealplan for ArcGIS, hvor vi har anbefalt at kvalitetssikringsoperasjoner skal foretas i ulike verktøy og i en rekkefølge som minimerer totalt omfang. Imidlertid ser vi nødvendigheten av å kunne tilby alt på ett sted, og da er batchkjøring i DataReviewer det eneste alternativet. Vi har utvidet settet med egenskapssjekker kraftig, samt lagt inn topologikontroll. Da slipper du å kjøre det separat i ArcMap topologivalidering.

For deg som plandataforvalter vil det si at du kan laste ned ny alle-sjekker-i-ett- batchfil for reguleringsplan forvaltningsbase ved å logge deg inn på nedlastingsportalen vår på geodata.no med Geodata Online-brukeren din, taste inn Arealplan i filterfeltet, så vil du se ArealplanForArcGIS_ReguleringsplanForvaltningsbaseRBJ.zip. Andre distribusjonsmåter tilbys hvis dette byr på problemer.

Fila er i betaversjon, og release av ny versjon av Arealplan for ArcGIS blir på nyåret, etter lansering av ArcGIS 10.7. Vi ønsker derfor spesielt tilbakemeldinger og innspill til forbedringer.