Business Analyst for Norge, 2018

Endelig er vi klare til å release Business Analyst i 2018-versjon. Denne er tilpasset ArcGIS 10.5.1. Denne gangen er det ikke nevneverdige strukturendringer i dataoppsettet, da leverandørene av alle temaer er de samme som i fjor. Det er gjort endringer og foretatt opprydding i noen databaser som inneholder grunnlag for opplistinger som systemet bruker i grensesnitt for søk og utvalg. I lesmegfil gis en bred beskrivelse av hvordan de ulike analysene og rapportene blir påvirket av endringene.