Gratis webinar – Slik kan vi jobbe med reguleringsplaner i 3D

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt i gang prosjekter om digitale planprosesser, romlige arealplaner og digitale planbestemmelser.

Sted: Web
Dato: 19. juni 18
Tidspunkt: 10.00-10.30

I dette webinaret vil vi presentere noen av våre tanker rundt digitale romlige reguleringsplaner.
Webinaret holdes av teknisk rådgiver Jørn Kristiansen, som vil bruke programvare fra Esri som City Engine og ArcGIS Pro, samt visualisering på web gjennom ArcGIS Online.

 Jørn vil belyse temaer som:

  • Prosessen fra forslagsstiller til saksbehandler
  • 3D fremstilling av mulighetsrom (byggegrenser)
  • Veien fra 2D til 3D
  • Visualisering av 3D-reguleringsplaner
  • Innbyggerdialog

Påmelding

Ja takk jeg vil melde meg på.

Gratis webinar – Slik kan vi jobbe med reguleringsplaner i 3D

Sted: Web
Dato: 19. juni 18
Tidspunkt: 10.00-10.30
Pris: 0,- eks mva