Gratis webinar om klimarisiko - data og analyser

Styrtregn, flom, kvikkleire, rasfare. Kunnskap om hvordan endringene i klimaet påvirker alt rundt oss blir stadig viktigere. Manglende innsikt kan få enorme konsekvenser. Vårt nye analyseverktøy gir økt forutsigbarhet og tryggere planlegging. I dette webinaret lærer du mer.

Sted: Internett
Dato: 29. september 22
Tidspunkt: 10.00-10.30

I Geodata har vi samlet og tilgjengeliggjort mange typer data knyttet til klimarisiko i et nytt verktøy. På denne måten kan du enkelt kan se data i ditt område, gjøre automatiserte analyser og legge til egne data du kan gjøre analyser mot. Dette er et nyttig verktøy for deg som jobber i kommunen, har ansvar for infrastruktur, forsikring eller er utbygger.

Du kan gjøre aktiviteter som gjør det mulig å forebygge skader i fremtiden, du kan få en oversikt som gjør at du kan agere på kunnskap og du kan benytte innsikten til å se hvilke aktiviteter og tiltak du bør sette i gang når en krise tiltrer.

I dette webinaret vil vi vise deg verktøyet i praksis. Du får informasjon om type data, tilgjengelige analyser og eksempler på bruk. Du kan også lese litt mer her.

Påmelding

Ja takk jeg vil melde meg på.

Gratis webinar om klimarisiko - data og analyser

Sted: Internett
Dato: 29. september 22
Tidspunkt: 10.00-10.30
Pris: 0,- eks mva