Geodata | Gratis webinar: Kart i beredskap

Gratis webinar: Kart i beredskap

Sjelden er oppdatert og riktig informasjon om tid og sted like sentralt som ved en kritisk hendelse. Men bruk av kart i kriser handler om mer enn å navigere i terrenget og finne fram til rett sted. I dette webinaret får du lære mer om det.

Sted: Internett
Dato: 19. mai 22
Tidspunkt: 10.00-10.45

Kartet er et yppelig medium for å dele informasjon som f.eks. tilgjengelige ressurser, fareområder, planlagte tiltak m.m. Ved å dele informasjon i et kart så skapes et felles situasjonsbilde og en lik forståelse av pågående hendelser og risiko.

Kartet er et sentralt verktøy for de fleste aktører innenfor sikkerhet og beredskap . I dette webinaret vil vi presentere hvordan disse bruker kart i dag, og hvordan kart i enda større grad kan sikre god samhandling på tvers av etater og organisasjoner når det haster som mest.

Påmelding

Ja takk jeg vil melde meg på.

Gratis webinar: Kart i beredskap

Sted: Internett
Dato: 19. mai 22
Tidspunkt: 10.00-10.45
Pris: 0,- eks mva