Geodata | Gratis webinar: Havvind

Gratis webinar: Havvind

Konsesjonsprosessen er i gang - norsk havvindsuksess er i emning. En sentral komponent er geografisk teknologi og innsikt. Denne gir kunnskap og verktøy for effektiv utbygging og bedre inntjening og bidrar til at natur- og dyreliv kan hensyntas.

Sted: Internett
Dato: 2. desember 21
Tidspunkt: 13.00-13.45

I dette webinaret vil vi vise hvorfor geografiske data og geografisk teknologi er sentralt i havvindssatsningen. Du vil få se demoer og eksempler med spesielt fokus på konsesjonsprosessen. Du vil blant annet få høre om:

  • Programvaren ArcGIS fra Esri og annen aktuell teknologi som kan benyttes i hele løpet fra konsesjon til drift og vedlikehold.
  • Hvordan Geodata kan bidra i konsesjonsprosessen. Du vil få høre om tilgjengelige data, dashboards og aktuelle analyser.
  • Installasjon og tilgang til informasjon om havbunnen
  • Produksjon, hva geografisk teknologi kan bidra med når det kommer til selve produksjonen. I tillegg får du høre om beredskapsløsninger.

Du kan også lese mer om hvordan Geodata kan bidra her.

Påmelding

Ja takk jeg vil melde meg på.

Gratis webinar: Havvind

Sted: Internett
Dato: 2. desember 21
Tidspunkt: 13.00-13.45
Pris: 0,- eks mva