Gratis webinar: GeoEiendom - Enkelt og moderne innsyn i matrikkelinformasjon på web

GeoEiendom er en helt ny webapplikasjon fra Geodata. I løsningen får du en rekke ulike rapporter og oppslag mot grunnbok, samt mot datakilder utenfor grunnbok og matrikkel. Tinglyste dokumenter på eiendommer og bekreftede rapporter kan også bestilles. I dette webinaret guides du gjennom funksjonaliteten i applikasjonen.

Sted: Web
Dato: 27. august 19
Tidspunkt: 10.00-10.30
Pris: 0,- eks mva

Bakgrunnen for applikasjonen er behovet for å samle rik matrikkelinformasjon i kombinasjon med tidsriktig webkartfunksjonalitet.

Vi ønsker også å tilby spesialtilpasninger til arbeidsflyt i organisasjoner som er avhengige av kunnskap om eiendommers historikk og om det formelle grunnlaget for eierforhold og rettigheter på eiendommene.

Alt dette tilbys i et brukervennlig grensesnitt, der et omfattende, men enkelt søk gir tilgang til naturlige utgangspunkt for videre undersøkelser. GeoEiendom er også basert på et API mot tabellnivået i vår matrikkelkopi, som gjør det mulig å sette opp sine egne spissede applikasjoner mot matrikkeldata.

Påmelding

Ja takk jeg vil melde meg på.

Gratis webinar: GeoEiendom - Enkelt og moderne innsyn i matrikkelinformasjon på web

Sted: Web
Dato: 27. august 19
Tidspunkt: 10.00-10.30
Pris: 0,- eks mva