Gratis frokostseminar: Klimarisiko – hvordan være forberedt på følgene av klimaendringer?

Spørsmålet er ikke lenger om vi opplever risikosituasjoner på grunn av klimaendringer, men når det vil skje neste gang og hvordan vi skal være forberedt. Heldigvis kan vi gjøre tiltak som setter oss bedre i stand til å håndtere følger.

Sted: Geodata AS, Schweigaardsgate 28
Dato: 11. desember 19
Tidspunkt: 8.45-10.00

Klimaendringene går raskere enn tidligere antatt. Temperaturen øker mer, havnivået stiger og ekstremværet blir hyppigere. Utbyggere, kommuner, offentlige etater og forsikringsselskaper er noen av de som må forholde seg til og ikke minst være forberedt på skader på verdier, eiendommer, infrastruktur og på at menneskeliv kan gå tapt.

Fordi alt skjer et sted vil et viktig virkemiddel i arbeidet med å forebygge konsekvensene være geografiske data, modeller og analyser.

På dette frokostseminaret får du lære mer om hva klimarisiko er og kan være og ikke minst hvordan vi kan sørge for å være forberedt. Du får konkrete eksempler på data og modeller du kan bruke i den viktige jobben som ligger foran deg.

Program:

Vi serverer frokost fra 8.45, selve seminaret starter 09.00 og er ferdig 10.00.

  • Monica Mee fra Pure Consulting vil snakke om klimarisiko: Hva kan vi forvente oss, og hvordan bør vi forholde oss til endringene vi vet kommer?
  • Nina Winter-Hjelm er teknisk rådgiver i Geodata og vil vise oss konkrete eksempler på data, analyser og modeller vi kan bruke for å være forberedt på klimakriser
  • Geir Nysetvold, daglig leder VitalChange AS. Verdier ved klimarisiko - hvordan verdsette og beskytte? Nysetvold vil snakke om hvordan vi kan gi god støtte til aktører som forvalter, investerer og forsikrer fysiske aktiva utsatt for klimarisiko.

Påmelding

Ja takk jeg vil melde meg på.

Gratis frokostseminar: Klimarisiko – hvordan være forberedt på følgene av klimaendringer?

Sted: Geodata AS, Schweigaardsgate 28
Dato: 11. desember 19
Tidspunkt: 8.45-10.00
Pris: 0,- eks mva