Frokostseminar for Bygg, anlegg og eiendomsbransjen - nyheter og inspirasjon fra Esri og Geodata

Frokost, inspirasjon og teknologioppdatering før klokka 10!

Sted: Schweigaards gate 28
Dato: 6. juni 23
Tidspunkt: 8.30-10.00

Bygg- og anleggsbransjen er i ferd med å gjennomføre en massiv digitalisering for å effektivisere og kvalitetssikre planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjekter innenfor utbygging, drift og vedlikehold av boliger,
veier, jernbane og annen kritisk infrastruktur.

I denne digitaliseringen er geografiske informasjonssystemer (GIS) og bygningsinformasjonsmodeller (BIM) viktige, både hver for seg, men aller helst sammen.

I lys av dette inviterer vi 6. juni til et frokostseminar, hvor du vil blant annet får høre om:

  • Esri og Geodatas satsning mot AEC-segmentet, ved Geodatas administrerende direktør Espen Kristiansen
  • Samhandling mellom enterprenør, byggherre og prosjekterende i stort samferdselsprosjekt, ved senior GIS-rådgiver i Sweco Ole Marius Gulbrandsen
  • Dataflyt, erfaringer og verdien av BIM + 3D i kompleks plankonstruksjon ved senior-rådgiver Stian Heid i Asplan Viak
  • Ny håndbok for modellbaserte vegprosjekter - Bedre integrasjon mellom BIM og GIS, ved senioringeniør Alen Begic i Statens Vegvesen.
  • En teknisk oppdatering på feltet fra Esri ved teknisk rådgiver Jørn Kristiansen i Geodata.

Kundeansvarlig for feltet AEC, Ståle Klommestein, vil lede frokosten. Skriv en kommentar ved påmeldingen eller send ham en e-post hvis du lurer på noe.

Frokosten er klar fra klokken 8, før programmet starter 8:30. Vi er ferdige til klokken 10.

Påmelding

Ja takk jeg vil melde meg på.

Frokostseminar for Bygg, anlegg og eiendomsbransjen - nyheter og inspirasjon fra Esri og Geodata

Sted: Schweigaards gate 28
Dato: 6. juni 23
Tidspunkt: 8.30-10.00
Pris: 0,- eks mva