Bygge og forvalte data i Geodatabaser

Dette kurset lærer deg de grunnleggende konseptene og ferdighetene du trenger for effektivt å lage en geodatabase, legge data i den og realistisk modellere den virkelige verdens romlige relasjoner med dine data.

Sted: Hos Geodata i Oslo, Schweigaardsgate 28
Dato: 16-18. oktober 17
Tidspunkt: 9.00-16.00
Pris: 13 500,- eks mva

Du vil lære om unike geodatabase-funksjoner som bidrar til å sikre dataintegritet over tid og viser hvorfor geodatabasen er det foretrukne formatet for lagring og håndtering geografiske data. Kursinnholdet kan brukes for filbaserte geodatbaser og flerbruker ArcSDE geodatabaser. Vi bruker ArcGIS for Desktop Advanced på kurset.

Merk: Konseptene som gjennomgås i dette kurset gjelder for ArcGIS 10.3, 10.4 og 10.5. ArcMap (ikke ArcGIS Pro) blir brukt i øvelser og demoer.

Hvem bør delta?

Kurset er for GIS-data forvaltere, analytikere, spesialister, data teknikere, database-administratorer og andre som trenger å administrere og vedlikeholde data lagret i en geodatabase. Det passer også for GIS-ledere og database-administratorer som trenger å forstå mulighetene som ligger i geodatabasen.

Du vil lære:

  • Å få tilgang til GIS-data lagret i filbaserte geodatabaser, flerbruker geodatabaser og GIS-servere.
  • Å organisere data for effektiv lagring, visning og redigering.
  • Å legge til regler og atferd for å sikre romlig og attributt integritet av geografiske data
  • Komme i gang med geodatabase-design ved hjelp av datamodell-maler
  • Å lage en geodatatjeneste for å dele en geodatabase med desktop, web og mobile brukere

Programvare som blir brukt i kurset: 

  • ArcGIS Desktop 10.5 (ArcMap)


Kurset holdes av Anne Lundgren, senior GIS-konsulent i Geodata.

Avmelding: Avmelding sendes skriftlig til kurs@geodata.no minimum 10 virkedager før kursstart. Ved avmelding etter fristen vil kursavgiften faktureres.

Påmelding

Ja takk jeg vil melde meg på.

Bygge og forvalte data i Geodatabaser

Sted: Hos Geodata i Oslo, Schweigaardsgate 28
Dato: 16-18. oktober 17
Tidspunkt: 9.00-16.00
Pris: 13 500,- eks mva