ArcGIS Enterprise - Konfigurasjon av basis-oppsett

Lær hvordan installere og konfigurere ArcGIS Enterprise for hele organisasjonen.

Sted: Geodata, avd. Oslo
Dato: 5-6. oktober 23
Tidspunkt: 9.00-15.30
Pris: 13 000,- eks mva

Du vil lære hvordan installere og konfigurere de fire software-komponentene i basis-oppsettet til ArcGIS Enterprise og ivareta sikkerhet og ytelse i systemet.

Lær hvordan installere og konfigurere ArcGIS Enterprise for hele organisasjonen.
Du vil lære hvordan installere og konfigurere de fire software-komponentene i basis-oppsettet til ArcGIS Enterprise og ivareta sikkerhet og ytelse i systemet.

Tematikker i kurset:

  • Installasjon av ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store og ArcGIS Web Adapter.
  • Konfigurasjon av ArcGIS Enterprise-portal for å administrere brukere, grupper og deres rettigheter til å dele innhold.
  • Oppsett av HTTPS-sertifikat for å ivareta kryptert kommunikasjon.
  • Konfigurasjon av autentiseringsmetode som passer organisasjonen.

Målgruppe:
Alle som skal installere og konfigurere ArcGIS Enterprise i eget miljø, eller som ønsker å lære om konfigurasjonsmulighetene i ArcGIS Enterprise.

Forkunnskaper:
Ingen

Praktisk informasjon:
Kurset holdes i Geodatas lokaler i Schweigaards gate 28 i Oslo og den gode lunsjen vår er inkludert.
Du får tildelt nødvendig programvare og lisenser for gjennomføring av kurset, samt tilgang til egen kursmaskin i vårt kursrom.

Vilkår:
Avmelding av kurset må skje senest 10 arbeidsdager før kursstart. Senere avmelding vil medføre faktura for kurset.
Kurset kan bli avlyst ved lav deltakelse. Eventuell avlysning kommer senest 8 arbeidsdager før kursstart.

Synes kurset var veldig bra strukturert, med både teori og hands-on oppgaver. Likte at det var en solid teoretisk gjennomgang i begynnelsen av kurset som gjorde at jeg fikk en god forståelse av hva vi praktiserte i oppgavene senere. Kjempefornøyd!

-Kursdeltaker