Geodata | ArcGIS Enterprise - Konfigurasjon av basis-oppsett

ArcGIS Enterprise - Konfigurasjon av basis-oppsett

Lær hvordan installere og konfigurere ArcGIS Enterprise for hele organisasjonen.

Sted: Geodata AS, Oslo
Dato: 9-11. november 21
Tidspunkt: 9.00-16.00
Pris: 16 500,- eks mva

Du vil lære hvordan installere og konfigurere de fire software-komponentene i basis-oppsettet til ArcGIS Enterprise og ivareta sikkerhet og ytelse i systemet.

Hvem bør delta?

Kurset er for deg som er systemadministratorer eller GIS-ansvarlige.

Du vil lære:

  • å installere ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store og ArcGIS Web Adapter.
  • å konfigurere en ArcGIS Enterpris-portal for å administrere brukere, grupper og deres rettigheter til å dele innhold.
  • å sette opp HTTPS-sertifikat for å ivareta kryptert kommunikasjon.
  • å konfigurere en autentiseringsmetode som passer organisasjonen.


Se detaljert inndeling av kursinnholdet her.

Kurset avholdes i Geodatas lokaler i Schweigaardsgate 28 på Grønland i Oslo.

Avmelding: Avmelding sendes skriftlig til kurs@geodata.no minimum 10 virkedager før kursstart. Ved avmelding etter fristen vil kursavgiften faktureres.

Påmelding

Ja takk jeg vil melde meg på.

ArcGIS Enterprise - Konfigurasjon av basis-oppsett

Sted: Geodata AS, Oslo
Dato: 9-11. november 21
Tidspunkt: 9.00-16.00
Pris: 16 500,- eks mva