ArcGIS 3: Utføre analyser

I dette kurset vil du videreutvikle din grunnleggende ArcGIS-kompetanse. Du vil lære hvordan du får pålitelige resultater fra ulike typer GIS-analyser, og vi viser teknikker som gjør deling av dine analyseprosesser og resultater mer effektive.

Sted: Hos Geodata i Oslo, Schweigaardsgate 28
Dato: 19-20. september 17
Tidspunkt: 9.00-16.00
Pris: 9 000,- eks mva

I kurset vil du bruke en standard arbeidsflyt for å løse romlige problemer ved hjelp av en rekke ArcGIS-verktøy, samt vektor, -raster, -og temporale data. I kurset bruker vi ArcGIS for Desktop Advanced. Noen kursøvelser bruker verktøy som tilbys med ArcGIS Spatial Analyst tilleggsmodul.

Merk: Konseptene som gjennomgås i dette kurset gjelder for ArcGIS 10.3, 10.4 og 10.5. ArcMap (ikke ArcGIS Pro) blir brukt i øvelser og demoer. 

Hvem bør delta?

Kurset er for GIS-analytikere, spesialister og andre som administrerer eller utfører GIS analyse prosjekter. Du bør ha fullførst kurset ArcGIS 2 eller ha tilsvarende kunnskap.

Du vil lære:

  • Å velge passende data, metoder og verktøy for å planlegge, gjennomføre og dokumentere et gitt analyse-prosjekt.
  • Å automatisere analyseoppgaver ved hjelp av geoprosesseringsmodeller.
  • Å opprette en vektet egnethetsmodell for å velge optimal plassering basert på kriterier.
  • Å bruke romlig statistikk for å undersøke fordelingsmønster og identifisere hot spots.
  • Å modellere temporale data for å analysere og visualisere endringer over tid.
  • Å dele analyseresultater slik at de er tilgjengelige og repeterbare.

Programvare som blir brukt i kurset:

  • ArcGIS Desktop 10.5 (ArcMap)
  • ArcGIS Spatial Analyst

Kurset holdes av Åshild Lysaker, Senior GIS-konsulent i Geodata.

Avmelding: Avmelding sendes skriftlig til kurs@geodata.no minimum 10 virkedager før kursstart. Ved avmelding etter fristen vil kursavgiften faktureres.

Påmelding

Ja takk jeg vil melde meg på.

ArcGIS 3: Utføre analyser

Sted: Hos Geodata i Oslo, Schweigaardsgate 28
Dato: 19-20. september 17
Tidspunkt: 9.00-16.00
Pris: 9 000,- eks mva