Thomas Elliott

Director of Strategy and Business Development – Crowther lab

I Crowther Lab er Thomas Elliott ansvarlig for å forstå hvor vitenskap møter samfunnet og hvordan økologisk forskning kan bidra inn i globale konserverings- og restaureringsprosjekter.

Les mer om Crowther Lab.

Foredrag

Hvordan lykkes med global restaurering?

Global økologisk restaurering er et av de mest effektive våpnene i kampen mot klimaforandringer og tap av biologisk mangfold, men for å lykkes kreves det en intrikat kunnskap om økosystemene og hvordan de påvirker klimaet.

Tid Onsdag 27. februar 15.40
Sted Sal A

Foredragsholder Thomas Elliott