Svein Olav Krøgli

Forsker – NIBIO

Svein Olav Krøgli jobber som forsker i NIBIO, divisjon for kart og statistikk, med bearbeiding og analyse av geografiske data innen temaene landbruk og miljø.

Foredrag

Historiekart fra Skardalen, et utvalgt kulturlandskap i jordbruket

Skardalen i Kåfjord kommune, Troms, er en sjøsamisk bygd og et av landets 45 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL). UKL er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta særlige verdifulle og representative kulturlandskap. Menneskene som lever i disse landskapene har også en viktig historie å fortelle.

Tid Torsdag 28. februar 13.00
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholder Svein Olav Krøgli