Scott Beckstrøm

Geodata

Teknisk rådgiver

Foredrag

Maskinlæring - hva kan du bruke det til?

Maskinlæring er i vinden, men hva kan det brukes til? Mange eksempler viser dets fantastiske egenskaper til å kjenne igjen om et bilde er av en hund eller katt, men hvordan kan vi bruke maskinlæring i en rommelige verden?

Tid Torsdag 28. februar 11.00
Sted Strategi, innovasjon og teknologi

Foredragsholdere Astrid Hvattum, Scott Beckstrøm

Ny teknologi for en mer effektiv arbeidsplass

Vi tilbringer 80% av tiden vår innendørs, så burde vi ikke ha like gode systemer for beslutningsstøtte og dokumentasjon inne som ute? Geodatas tekniske rådgivere vil ta oss med inn på Oslo Lufthavn og se hvordan de kan jobbe mer effektivt ved hjelp av systemer som sømløst knytter sammen aktiviteter og utstyr.

Tid Onsdag 27. februar 15.10
Sted Sal A

Foredragsholdere Inge Anundskås, Sindre Engh, Tore Jensen, Jørn Kristiansen, Scott Beckstrøm, Jon Petter Furnée

Rasteranalyse og forvaltning i ArcGIS

Forvaltning og analyse av rasterdata kan være utfordrende på grunn av store datamengder og lange analyseprosesser. Gode forvaltningsrutiner er en forutsetning for at dataene kan brukes på en effektiv måte i analyser.

Tid Torsdag 28. februar 09.00
Sted Teknologi

Foredragsholdere Scott Beckstrøm, Kjetil Trengereid