Rune Moen Nordbø

Arealplanlegger – Multiconsult

Rune Moen Nordbø er en erfaren arealplanlegger med kunnskaper blant annet innenfor GIS og byplanlegging, visualisering og kartlegging, samt analysering og modellering.

Foredrag

Grunnervervet på Fornebubanen

Grunnerverv, fra teknisk tegning til automatisert analyse. I dette foredraget vil du få høre om fordelene ved overgangen fra CAD til GIS og om grunnerverv i 3D, bruk av ArcGis PRO og FME for automatisering av grunnerverv under bakken. Foredraget tar for seg hvordan matrikkeldata, reguleringsplandata, terrengdata og data for prosjektert T-bane kan analyseres i ArcGis PRO og automatisere produksjonen av grunnervervstegninger

Tid Fredag 01. mars 09.30
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholder Rune Moen Nordbø