Olivier Cottray

Olivier Cottray

Head of Information Management – GICHD

Olivier Cottray er leder av Information Management Division i Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD), en organisasjon som jobber med minerydding verden over.

Han har gjennom flere år jobbet med GIS for å støtte feltoperasjoner for FN og flere humanitære organisasjoner, og har jobbet i en rekke land.
Olivier har en master i GIS og Remote Sensing ved University of Cambridge.

Foredrag

Minerydding med geografiske verktøy

Minerydding er av natur koblet til geografi. Olivier Cottray jobber med dette til daglig i Geneva International Centre for Humanitarian Demining.

Tid Onsdag 04. mars 09.45
Sted Geografiske data gjør verden litt bedre:

Foredragsholder Olivier Cottray