Nils Kristian Orthe

Senioringeniør - NVE

Nils Kristian Orthe har jobbet i NVE siden 1997. Han jobber med systemutvikling/arkitektur og teknisk prosjektledelse. Primæroppgavene er knyttet til fagfelt hydrologi. De siste ti årene har han jobbet med varslingssystemene til NVE. Han er opptatt med å bygge og ta i bruk IT-infrastruktur på en effektiv måte.

Foredrag

Hvordan NVE utnytter data fra Sentinel-satellittene

I dette foredraget vil du få høre hvordan NVE bruker data fra Sentinel-satellittene, hva som lages, hvilke værfenomen de synliggjør og hvordan de distribueres til ulike fagsystem gjennom GIS-infrastrukturen deres. Med så store datamengder som noen av satellittene gir blir datalagring og distribusjonshastighet en utfordring.

Tid Torsdag 28. februar 14.20
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholder Nils Kristian Orthe