Nataly Marchenko

Universitetssenteret på Svalbard

Nataly jobber i Arktisk Teknologi-avdeling med data management, laserscanning og risikoanalyse. Hun er utdannet geograf, og laget sitt første geografiske informasjonssystem for skogbrannsikkerhet på 90-tallet. Nå kartlegger hun sjøisens dynamikk og egenskaper.

Foredrag

Marine ulykker i Arktis - GIS for beredskap, respons og utdanning

Samtidig som sjøisen i Arktis krymper, vokser transportaktivitetene, og risikoen for uønskede hendelser og sjøulykker øker. Fordi forholdene i Arktis er så spesielle er det svært viktig å analysere tidligere skipsulykker og lære av disse. I dette foredraget vil du få høre hvordan den internasjonale gruppen av forskere i MARPART-prosjektet (Maritime Preparedness and Partnership on High North) tar en vurdering av aktivitet og risikonivå og samler inn data fra tidligere ulykker og nasjonale og internasjonale øvelser. Analysen og fremstillingen av dataene kan brukes av beslutningstakere for å sikre riktig respons på krisesituasjonen.

Tid Torsdag 28. februar 11.00
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholder Nataly Marchenko