Marianne Lindau Langhelle

By- og regionplanlegger – Asplan Viak

Som tverrfaglig rådgiver jobber Marianne Lindau Langhelle med oppgaver som kombinerer GIS med arealplanlegging og byutvikling. Hun jobber stadig med å koble den nyeste GIS-teknologien, bl.a. webkart og StoryMaps, som nyttige verktøy inn i praktisk prosjektarbeid.

Foredrag

Storymap i praktisk byplanlegging

I foredraget vil det bli presentert prosjekt der Asplan Viak aktivt har brukt StoryMap, ArcGIS Online og 3D 3D Clip & Ship både i prosjektarbeidet og ved presentasjon av resultatene. Et av prosjektene som vises er forprosjekt for ny kyststi i Lindås kommune, hvor arealplanleggere og landskapsarkitekter sammen jobbet for å fastsette trasé, forslag til etappevis utbygging og kostnadsoverslag for en ny turvei i strandsonen fra Knarvik til Alversund.

Tid Torsdag 28. februar 15.10
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholder Marianne Lindau Langhelle