Lars Jacob Hiim

Statssekretær (H) - Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lars Jacob Hiim ble utnevnt til statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i januar 2018. Han kom da fra samme stilling i Næringsdepartementet. Hiim er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har vært i Steenstrup Stordrange DA og i NHO. Han jobbet mange år i Høyres stortingsgruppe, og startet i politikken i Ringerike Unge Høyre og Buskerud Høyre.

Foredrag

Alt skjer et sted – Nasjonal geodatastrategi

Den første nasjonale geodatastrategien ble lansert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november 18 og har som mål at Norge skal være ledende i bruk av geodata. Statssekretær Lars Jacob Hiim kommer til GeoTek for å snakke om hva strategien innebærer og hvilken rolle geografiske data spiller i kampen om å nå FNs bærekraftsmål.

Tid Onsdag 27. februar 10.15
Sted Sal A

Foredragsholder Lars Jacob Hiim