Kristine Andenæs

Rådgiver i strategi og samfunn – Asker kommune

Kristine Andenæs er prosjektleder for implementering av FNs bærekraftsmål i nye Asker kommune.

Fellesnemnda for nye Asker kommune har vedtatt å benytte FNs 17 bærekraftsmål som rammeverk i utformingen av kommuneplanen for den nye kommunen. I 2020 vil den nye kommunen ha lokale mål i kommuneplanen, som ses i sammenheng med de globale målene og delmålene i FNs bærekraftsmål.

Foredrag

Er det mulig å bygge kommuneplanen på FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kristine forteller hvordan nye Asker kommune jobber med bærekraftsmålene når de skal utforme kommuneplanen for den nye kommunen.

Tid Onsdag 27. februar 14.05
Sted Sal A

Foredragsholder Kristine Andenæs