Kjetil Trengereid

Geodata

Senior GIS-konsulent

Foredrag

Rasteranalyse og forvaltning i ArcGIS

Forvaltning og analyse av rasterdata kan være utfordrende på grunn av store datamengder og lange analyseprosesser. Gode forvaltningsrutiner er en forutsetning for at dataene kan brukes på en effektiv måte i analyser. Du vil i dette foredraget for høre om beste praksis når det kommer til forvaltning av rasterdata, i tillegg til å få en oversikt over analysemuligheter i ArcGIS.

Tid Torsdag 28. februar 09.00
Sted Teknologi – Sal C

Foredragsholdere Scott Beckstrøm, Kjetil Trengereid