Kjetil Nymoen

Løsningsarkitekt – Hafslund Nett

Han er en erfaren løsningsarkitekt som med brukerens behov i fokus kombinerer forretningsutvikling og teknologikunnskap.

Foredrag

Tilgang til data gir økt samhandling og bedre innsikt

Hafslund Nett har de siste årene investert mye tid og ressurser i å etablere en ny IT-arkitektur med et DataNav sentralt som forenkler tilgangen på data fra de ulike kjernesystemene som er i bruk hos Hafslund Nett.

Tid Onsdag 27. februar 14.30
Sted Sal A

Foredragsholder Kjetil Nymoen