Kjersti Mølmann

Senioringeniør – Norges Geologiske undersøkelse

Kjersti Mølmann jobber med forbedring av arbeidsprossesser i geologisk kartlegging, forvaltning av geodatabaser og dataleveranser til publikum. Hun har jobbet med ESRI programvare i statlig sektor i 20 år, og de siste 10 årene med fokus på geologiske data ved NGU.

Foredrag

Hvordan få bedre kunnskap om undergrunnen med geologiske data i både 2D, 3D og 4D

I Undergrunnsprogrammet ønsker NGU å utvikle nye dataleveranser som bidrar til at geologisk kompetanse inkluderes i areaplanlegging og utbygging, noe som vil gi gevinster for samfunnet.

Tid Torsdag 28. februar 15.40
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholder Kjersti Mølmann