Karl John Pedersen

Principal Specialist – DNV GL

Med en bakgrunn innen GIS jobber Karl John Pedersen i DNV GL med data management og datakvalitet innen kundesegmentene helse, maritim, energi, olje og gass og business assurance. Han hjelper kunder med å redusere risiko i bruk av data og maksimere verdien av data assets.

Foredrag

Hvordan sikre at IoT sensordata er egnet til bruk

Sensordata fra IoT er sammen med andre data i økende grad brukt i analyser som grunnlag for beslutninger. Kvalitet på analysen og sensordata brukt som input, er begge avgjørende for gode beslutninger, for å unngå feilinvesteringer og minimere risiko. I dette foredraget vil du få se prosjekter hvor datakvalitet har vært avgjørende for om prosjektet har blitt vellykket eller feilet.

Tid Torsdag 28. februar 13.50
Sted Brukerforedrag

Foredragsholder Karl John Pedersen