Karl John Pedersen

Principal Specialist – DNV GL

Med en bakgrunn innen GIS jobber Karl John Pedersen i DNV GL med data management og datakvalitet innen kundesegmentene helse, maritim, energi, olje og gass og business assurance. Han hjelper kunder med å redusere risiko i bruk av data og maksimere verdien av data assets.

Foredrag

Hvordan sikre at IoT sensordata er egnet til bruk

Sensordata fra IoT er sammen med andre data i økende grad brukt i analyser som grunnlag for beslutninger. Kvalitet på analysen og sensordata brukt som input, er begge avgjørende for gode beslutninger, for å unngå feilinvesteringer og minimere risiko. I dette foredraget vil du få se prosjekter hvor datakvalitet har vært avgjørende for om prosjektet har blitt vellykket eller feilet.

Tid Torsdag 28. februar 13.50
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholder Karl John Pedersen