Jon Petter Furnée

Geodata

Teknisk rådgiver

Foredrag

Analyser i ArcGIS

Analyser gir deg ny innsikt og forståelse. Med geografiske analyser kan du visualisere geografisk spredning av fenomener, måle størrelser, form og distribusjon, avdekke hvordan fenomener er relatert, finne optimal lokasjon og ruter, avdekke og kvantifisere mønstre, og gjøre prediksjoner. Foredraget vil gi en intro til ulike analyser en kan utføre ved hjelp av ArcGIS.

Tid Torsdag 28. februar 10.30
Sted Teknologi – Sal C

Foredragsholdere Jon Petter Furnée, Scott Beckstrøm

ArcGIS Mobile Apper

ArcGIS-plattformen kommer med en rekke mobilapper for å effektivisere arbeidshverdagen din i felt. I dette foredraget vil du få høre om hvordan du kan planlegge, koordinere, navigere, samle og overvåke feltarbeid med disse ferdige applikasjonene. De er enkle å konfigurere, og tjener hvert sitt formål i felt.

Tid Torsdag 28. februar 15.10
Sted Teknologi – Sal B

Foredragsholder Jon Petter Furnée

Dashboards - tips og triks

Operations Dashboard er et dynamisk dashboard, som er enkelt å sette opp, og som gir en meget god oversikt over nøkkelinformasjonen en trenger til spesifikke oppgaver. Operations Dashboard er en webapplikasjon som følger med ArcGIS Online og ArcGIS Enterprise. Applikasjonen viser data i sanntid basert på datainput, og gir sluttbrukeren en god oversikt over dataene som presenteres. Siden det er webbasert er det lett å dele med kollegaer, og kanskje særlig ledelse, som trenger et visuelt beslutningsgrunnlag.

Tid Torsdag 28. februar 14.20
Sted Teknologi – Sal B

Foredragsholder Jon Petter Furnée

Ny teknologi for en mer effektiv arbeidsplass

Vi tilbringer 80% av tiden vår innendørs, så burde vi ikke ha like gode systemer for beslutningsstøtte og dokumentasjon inne som ute? Geodatas tekniske rådgivere vil ta deg med inn på Oslo Lufthavn og se hvordan de kan jobbe mer effektivt ved hjelp av systemer som sømløst knytter sammen aktiviteter og utstyr.

Tid Onsdag 27. februar 15.10
Sted Sal A

Foredragsholdere Inge Anundskås, Sindre Engh, Tore Jensen, Jørn Kristiansen, Scott Beckstrøm, Jon Petter Furnée