Johnny Welle

Administrerende direktør – Entur AS

Johnny Welle er administrerende direktør i selskapet og har tidligere ledet IT-miljøene i Elkem, Orkla og Vy.

Entur AS er et teknologiselskap eid av staten som gjør det enklere å reise kollektivt. Selskapet har siden etableringen i 2017 lansert en nasjonal digital plattform som inneholder mobilitetsdata fra alle buss-, trikk-, tog- og fergelinjer i Norge

Foredrag

EnTur - data gjør brukernes hverdag bedre

Johnny Welle er administrende direktør i EnTur - løsningen som skal gjøre det enklere for alle å reise kollektivt. I Norge samler vi reisedata fra alle kollektivselskap i landet. Entur bearbeider denne informasjonen, og syr den sammen slik at alle kan få tilgang til hele landets kollektivtilbud. Dette er geografiske data satt i system. På GeoTek snakker EnTurs administrende direktør om hvorfor de har laget denne løsningen og om teknologien som ligger bak.

Tid Onsdag 04. mars 13.30
Sted Sensorteknologi og digital tvilling

Foredragsholder Johnny Welle