Johnny Welle

Administrerende direktør – Entur AS

Johnny Welle er administrerende direktør i selskapet og har tidligere ledet IT-miljøene i Elkem, Orkla og Vy.

Entur AS er et teknologiselskap eid av staten som gjør det enklere å reise kollektivt. Selskapet har siden etableringen i 2017 lansert en nasjonal digital plattform som inneholder mobilitetsdata fra alle buss-, trikk-, tog- og fergelinjer i Norge

Foredrag

EnTur - data gjør brukernes hverdag bedre

Johnny Welle er administrende direktør i EnTur - løsningen som skal gjøre det enklere for alle å reise kollektivt. Bak det hele ligger det mengder av åpne geografiske data.

Tid Onsdag 04. mars 13.30
Sted Sensorteknologi og digital tvilling

Foredragsholder Johnny Welle