Jo Røislien

Jo Røislien

Forsknings- og vitenskapsformidler

Jo Røislien er en av Norges mest profilerte forsknings- og vitenskapsformidlere.

Han elsker tall, har hår som et norsk skogstroll, drikker pulverkaffe med melk og synes gårsdagen er sterkt overvurdert. Jo har en doktorgrad i geostatistikk ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU, og jobber i dag som professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Stavanger, og forsker blant annet innenfor medisin- og helsefag.

Foredrag

Tall og geografi

Jo Røislien elsker tall. Han har jaktet på verdens største tall og testet fysikkens lover på TV og er en av Norges mest profilerte forsknings- og vitenskapsformidlere. Kan en bustete fyr med doktorgrad i geostatistikk klare å utfordre og kanskje provosere oss GIS-ere? Det tror vi!

Tid Onsdag 04. mars 15.30

Foredragsholder Jo Røislien