Isak Bergset

Løsningsarkitekt – Powel

Som løsningsarktitekt med hovedfokus på Esri-teknologi har Isak Bergset de to siste årene jobbet i Powel. Gjennom flere spennende prosjekt, primært sammen med nettselskap, har han fått god erfaring, kunnskap og innsikt i hvordan disse jobber og hvilken nytteverdi ESRI-plattformen kan gi dem for en mer effektiv og kvalitetssikker hverdag.

Foredrag

Helt i Felt - Feltløsninger på montørens premisser

Nettselskapene bygger i dag skreddersydde støttesystemer for å oppnå en mer effektiv hverdag, både for mannskap ute i felt og koordinatorene inne på kontor. Ved hjelp av Esri-teknologi har man en mulighet til å både stedfeste og automatisere flere av arbeidsprosessene i hverdagen.

Tid Torsdag 28. februar 09.30
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholder Isak Bergset