Eva Britt Isager

Klimasjef – Bergen kommune

Med ti års bakgrunn som leder av Klimaseksjonen og som tidligere leder av GRIP - stiftelsen for bærekraftig produksjon, har hun lang erfaring med å jobbe for en mer bærekraftig og miljøvennlig verden.

På GeoTek vil hun snakke om hva Bergens grønne strategi betyr.

Foredrag

Fossilfri Bergen 2030

Grønn byutvikling er nøkkelen til en bærekraftig by og Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer.

Tid Onsdag 27. februar 13.50
Sted Sal A

Foredragsholder Eva Britt Isager