Anett Andreassen

Direktør for digitalisering og utvikling – Statsbygg

Anett Andreassen har jobbet i Statsbygg i 14 år, både med prosjekt, strategi og forvaltning i flere deler av organisasjonen.

Siden 2017 har hun jobbet med Digibygg, og leder nå avdeling for digitalisering og utvikling. Opprinnelig er hun siviløkonom. Hun brenner for bærekraft og har hele karrieren sin jobbet i grensesnittet mellom teknologi og mennesker.

Foredrag

Digital tvilling i Statsbygg

Anett Andreassen er digitaliseringsdirektør i Statsbygg. Der er det en selvfølge å benytte digital tvilling for å effektivisere utbygging. En «digital tvilling» er først og fremst en digital eller virtuell representasjon av en fysisk ting og dermed et godt verktøy for å holde oversikt, lære og effektivisere. Statsbygg var tidlig ute med å utrede hvordan de kan bruke digital tvilling i sin jobb og nå er de godt igang. Vi får høre hva de gjør og hva som er tankene bak.

Tid Onsdag 04. mars 13.15
Sted Sensorteknologi og digital tvilling

Foredragsholder Anett Andreassen