Anders Hveem Malum

Seksjonsleder karttjenester – Skedsmo kommune

Anders har lang erfaring med GIS fra både offentlig og privat sektor. Nå jobber han som seksjonsleder karttjenester i Skedsmo kommune, en kommune som snart utvides betraktelig og skifter navn til Lillestrøm.

Foredrag

Fra FKB til Virtual Reality i Skedsmo kommune

I dette foredraget vil du få et innblikk i hvordan Skedsmo kommune jobber med 3D-løsninger på Esri-plattformen. Kommunen har blant annet laget egne 3D-løsninger for politikerne sine, og holder for tiden på med et prosjekt med Virtual Reality. Her brukes CityEngine fra Esri og Unreal Engine fra Epic games for å lage virtuelle bymodeller.

Tid Torsdag 28. februar 12.30
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholder Anders Hveem Malum