Kartbaserte veiledere i story maps

I dette foredraget vil du få høre om hvordan Story maps kan brukes til å overføre kunnskap og prosessforståelse mellom ulike institusjoner. Kunnskapsoverføring kan av mange grunner være utfordrende og du vil her få høre hvordan Story maps som verktøy kan gjøre denne jobben lettere, bedre og mer effektivt.

Tid Fredag 01. mars 10.30
Sted Brukerforedrag – Sal D

Foredragsholdere

Lars Løkeland Slåke

Avdelingsingeniør – NVE

Lars Løkeland Slåke jobber med skred- og vassdragskartlegging i NVE og er opptatt av hvordan vi formidler data og prosedyrer koblet til kart til brukerene våre.

Lars Ove Gidske

Seniorrådgiver – NVE

Lars Ove Gidske er samfunnsgeograf og seniorrådgiver i NVE. Han er opptatt av hvordan GIS-analyser og tilrettelagte kart kan forbedre planer og planprosesser.