Automatiser innhenting og bearbeiding av prosjektdata

Et feltprosjekt starter ofte med innsamling og nedlasting av geografisk data. NGUs kartpakke for feltarbeid bruker python til å automatisere nedlasting av data via API og automatisk produksjon av ArcGIS Pro-prosjekt for offline bruk i felt. I dette foredraget vil vi se på bruksområder og metoder.

Pythonløsningen er bygget med tanke på fremtidig skalering og tilpasset ulike fagruppers behov for ulike datasett. Noen ganger kan forløpende geoprosessering av innsamlet geografisk data være aktuelt. Automatisk analyse av romlige mønstre mellom forhistoriske stolpeavtrykk under et arkeologisk feltarbeid letter arbeidet med å påvise langhus. Vi vil også se på et eksempel på hvordan arcpy kan brukes til fortløpende geografisk analyse i en feltsituasjon.

Foredragsholdere