FME, det forløsende verktøyet i en datatett hverdag

I dette foredraget vil du få se mulighetene man har med transformasjonsvertøyet FME. Det blir tips & tricks, og visning av eksempler med tilpasning av SOSI-GML, Geodatabaser og BIM for bruk i ArcGIS Pro og ArcGIS Online. Vi ser på FME som integrasjonsverktøy og Geodatas plugin GeoSOSI Pro.

Tid Fredag 01. mars 09.00
Sted Teknologi – Sal C

Foredragsholdere

Knut Olav Sunde

Geodata

Senior GIS-rådgiver

Nils Juell

Senior GIS-konsulent

Geodata

Morten Grimnes

Geodata

Senior GIS-konsulent