Geodata | Geodata leverte nytt kartverktøy til Politiet

Geodata leverte nytt kartverktøy til Politiet

I dag er Politiets operasjonssentraler utstyrt med nye kartverktøy. I samarbeid med Locus Public Safety har Geodata levert kartløsninger som bidrar til kortere responstid, økt samhandling og større muligheter for analyse.


Politiet har nå fått ett, felles geografisk informasjonssystem (GIS), basert på en ny teknologisk plattform. Løsningen dekker dagens og fremtidens behov for operative, taktiske og strategiske GIS- og analyseløsninger.

Kartverktøyene fra Geodata og Locus kalles i dag «Tellus» og erstatter det gamle systemet «Geopol» – et system som er blitt brukt siden 90-tallet og som ble faset ut på grunn av dyrt og vanskelig vedlikehold.

I dag er det 12 operasjonssentraler i Norge som fungerer som ledelses- og koordineringssentral for planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet.

Operasjonssentralene ivaretar nødmeldetjenesten (112) og publikumshenvendelser (02800). I tillegg er operasjonssentralene lokale redningssentraler (LRS).

I 2019 hadde operasjonssentralen i underkant av 2 millioner henvendelser, der drøyt 700 000 av henvendelsene var gjennom 112-anrop. Kartstøtte er avgjørende for å kunne behandle disse henvendelsene.

GIS-plattformen er basert på ArcGIS Enterprise fra Geodata, med en kartklient – Tellus – fra Locus og Geodata for operasjonssentralene.

Se video nedenfor som illustrerer hvordan operasjonssentralen jobber (scenariet er kun en illustrasjon):