Geodata | Bærum kommune – en omforent plan som kobler GIS og strategi

Bærum kommune – en omforent plan som kobler GIS og strategi

Bærum kommune hadde behov for en plan som koblet GIS mot den øvrige strategien. Slik hjalp vi dem:


Utfordring

Bærum kommune er en kommune med stort fokus på digitalisering, innovasjon og utprøving av ny teknologi. Dette stiller nye og store krav på GIS-infrastruktur og geografiske data, men ikke minst på prosesser og kompetanse innen funksjonen Kart & GIS, som er forvaltere. Etter å ha rekruttert tre nye medarbeidere, så de et behov for å ta fram en tydelig retning og struktur for arbeidet framover, for å sikre at de kan dekke dagens og framtidens behov.  

Løsning

Bærum gikk for et andre år med Kundeprogram, med intensjonen om å bruke programmet for internt utviklingsarbeid innen funksjonen Kart & GIS. Vi startet med et antall koronavennlige workshoper over Teams, der vi formulerte en visjon, identifiserte interessenter, definerte mål og fokusområder, og etablerte en arbeidsplan for året.

Gevinst

Aktivitetene i Kundeprogrammet følger Kart & GIS sitt arbeid med å bygge opp en solid grunnplattform for GIS og etablere et robust team. Gjennom Kundeprogrammet får arbeidet struktur og kontinuitet, og ressurser hentes inn fra Geodata for kompetanseoverføring, veiledning og sparring.  

I en travel hverdag er det lett å bli oppslukt i operativt arbeid og bestillinger fra brukere, så den strategiske rådgiveren har en viktig rolle i å se helheten og sikre at vi sammen jobber mot de langsiktige målene og prioriterer de rette tiltakene.

Vil du snakke med oss om Geodatas Kundeprogram? Ta kontakt:

.

Carine Hals
Strategisk rådgiver

Anders Malum
Strategisk rådgiver

.