3D-visualisering øker tilgjengeligheten

I Tromsø mener geodataavdelingen at 3D-modeller og visualiseringer kan gi bedre forståelse for konsekvensene av reguleringsplaner.


I rådhusfoajeen i Tromsø står en stor multitouch-skjerm som viser hele byen i 3D. Målet er å gjøre store byutviklingsprosjekter mer tilgjengelig for folk flest.

- Vi ønsker å være pådrivere for å ta i bruk nye verktøy i kommunen. Vi har kommet ganske langt og kan visualisere hva som helst innen plansaker i 3D, sier GIS-konsulent, Hans Petter Tollefsen.

Tromsø kommune bruker 3D i hovedsak i forbindelse med reguleringsplaner i kommunen. For mange er vanlige plankart med fargekoder og streker vanskelig å forstå, og modeller og visualiseringer i 3D gjør det enklere å vise hva forslagstillerne har planer og forstå hvilke konsekvenser dette får, blant annet gjennom sol/skygge-forhold og siktanalyser.

Alle 3D-modellene er lagt ut på Tromsø kommunes kartportal.

Hans Petter håper at flere ser mulighetene 3D-visualiseringer gir – både til saksbehandling og politisk behandling, men også opp mot publikum og innbyggere ute i kommunene.

- Vi har det meste klart, og kan visualisere det meste. Gode eksempler på det er visualiseringer vi har laget på forslag til etablering av en zip-line i Tromsdalen og en vindmøllepark på Kvitfjell.