Geodata | Handel

Handel

Ta gode beslutninger om etablering, omprofilering og markedsføring av dine butikker og produkter.

Location Analytics gir oss økt innsikt, forståelse og sikrer oss gode resultater ved nyetableringer. Løsningen gir oss en plattform hvor vi kan jobbe med egne data og eksterne data som gir oss bedre beslutningsgrunnlag.

-Ole-Martin Grønhaug, direktør for butikkutvikling i Coop Norge

Etablering

Sammenstill og analysér dine data med våre data. Du vil se nye sammenhenger og muligheter ved bruk av aggregert informasjon,
og sikrer dermed gode etableringer som øker lønnsomheten.

  • Hvilke butikker og konkurrenter holder til i området?
  • Hvem bor i nærheten, hvordan er trafikkmønstre og kollektivknutepunkter?
  • Er det mange kontorlokaler eller mest privatboliger?

Omprofilering

Har du en helhetlig forståelse av ditt nærmarked? Har du en optimal butikksammensetning? Hva slags mennesker bor i nærheten av din nye butikk? Er det mennesker med høy eller lav inntekt? Hvor mange pendler til jobben? Hvilke bedrifter ligger i nærheten? Med denne informasjonen samlet med dine data kan du avgjøre hva slags profil butikken bør ha, og hvilken varesortiment butikken bør bestå av (category management).

Markedsinnsikt

Hva er markedspotensialet? Hvor holder dine konkurrenter til? Hvilke andre butikker finnes i området? Hvilke butikker og produkter presterer bra?

Analyser ved bruk av offentlige data og dine egne data vil gi god innsikt og en økt forståelse av markedspotensialet. Gjør regresjonsanalyser for å påvise trender, og tvillinganalyser for å finne nye markeder basert på eksisterende butikker som gjør det bra.

Effektiv og målrettet markedsføring

Hvor holder dine målgrupper til? Kan du nok om målgruppens handlevaner? Hvor gamle er de og hvor ofte kjøper de varene du tilbyr?

Sammenstill salgstall med demografidata og identifiser nye målgrupper. Dette er nyttig informasjon om du vil drive målrettet salg og markedsføring.

Samhandling og kommunikasjon

Samarbeid på tvers av fagområder/avdelinger er enkelt. Informasjonen kan deles internt og med samarbeidspartnere via visuelle kart og dashboards.

  • Presenter analyser av tiltak du har gjort
  • Vis relevante stakeholdere hvilke markedstiltak du har besluttet
  • Få innspill fra medarbeidere ute i felt
  • Få spissede informasjonsprodukter som blant annet kan vise deg salg og omsetning over tid

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Geirulv Storaker

Geirulv Storaker
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.