Ønsker du et foredrag om geografi og teknologi?

Takket være teknologi som gjør at vi kan analysere store datamengder, visualisere disse i 3D eller la maskinlæringsalgoritmer finne løsningen på samfunnsutfordringer, spiller geografien og teknologien sammen en større rolle enn noen gang. Nysgjerrig?

I Geodata er vi så heldige å jobbe med dette fagfeltet daglig. Vi har norges sterkeste fagmiljø på å lage løsninger basert på geografisk informasjon. Og vi elsker å formidle det!

Her finner du en liten oversikt over foredrag vi kan holde. Vi kan selvsagt tilpasse foredraget til ditt behov og din tematikk og vi har også flere tema på lur.

Foredrag: Maskinlæringsmodeller med geografiske data

Geografiske data er sentrale forklaringsvariabler i mange problemstillinger når man ønsker å modellere sammenhenger og predikere et fremtidig resultat. Geografiske data og geografiske informasjonssystemer (GIS) har en unik evne til å implisitt koble data gjennom lokasjon og nærhet og kan være med på å berike mange maskinlæringsmodeller. La oss vise deg hvordan.

Foredrag: Optimalisering av responstider med dynamisk posisjonering

Geografien påvirker alltid hvor lang tid det tar å levere en tjeneste eller respondere på et behov, enten det er et pizzabud, et utrykningskjøretøy eller det er hjemmesykepleien som skal dekke et område. Ved hjelp av geografiske data er det mulig å betydelig forbedre responstiden for en tjeneste ved å kontinuerlig re-beregne plasseringen av ressursene. La oss vise deg ulike problemstillinger og visuelle eksempler på hvor man kan benytte avanserte geografiske analyser til å bedre responstider.

Geir Hansen er administrerende direktør i Geodata og en av våre mest brukte foredragsholdere. Han er en leder med teknologikompetanse i bunn og leverer det du trenger både på et teknologisk og strategisk nivå.

Astrid Hvattum er en av norges fremste teknologikvinner og er en meget inspirerende og engasjert foredragsholder. Her får du visjoner koblet sammen med strategi og ting blir plutselig mindre fluffy, og mer realistisk å gjennomføre.

Foredrag: Teknologi for samfunnet - tør å tenke stort

La oss komme litt igang med å redde verden. Teknologien er der, men vi må bli enige om hvordan vi skal og bør bruke den. Det er lønnsomt for bedrifter å prioritere samfunnsnytte - det liker kundene dine. Og hva med å starte med FN's Bærekraftsmål, de oppsummerer utfordringene. Et inspirerende foredrag om hvordan du kan bruke teknologi for å gjøre verden litt bedre.

Foredrag: Smarte byer – det er ikke lett å være smart alene

Det finnes mange data og tjenester som bør tilgjengeliggjøres for alle. En smart by som starter ved bygrensen, oppleves ikke like smart for en som passerer og ikke kan benytte seg av mulighetene. Med geografien setter vi grenser men åpner også for muligheter. En smart by bør bygges på et godt geografisk grunnlag, men med muligheter og tjenester som gagner alle - ikke bare noen få. Få et litt annet perspektiv på hvordan vi sammen kan bygge den smarte byen.

Scott Beckstrom og Tore Jensen er begge tekniske rådgivere i Geodata og strålende foredragsholdere. Deres styrke er at de brenner for faget sitt og kombinerer dette med meget god og engasjerende formidlingsevne.

Foredrag: Sanntidsdemografi: Demografidata før, nå og i fremtiden

SSB samler inn og forvalter demografidata som et viktig datasett for samfunnet. Demografi er sentralt i å forstå mange forhold og i all samfunnsplanlegging. Med en rekke nye datakilder og metoder for å berike disse dataene så er det tradisjonelle demografidatasettet i ferd med å gjennomgå en totalrenovasjon. Vi vil med en rekke konkrete visuelle eksempler vise hvilke muligheter som ligger fremover, hvilke nye scenarioer som er mulig å løse, men også konkrete problemstillinger knyttet til dette.

Foredrag: Vi er i geografiens tidsalder - hva betyr det for din bedrift?

Vi er i den geografiske tidsalderen. Datingappene bygger på geografi. Logistikk og levering på døren er den nye måten å handle på. Vi kan forutsi klimaendringer fordi vi kan lese utviklingen fra ferske satelittbilder ukentlig. Vi kan finne alternative kjøreveier ved kø fordi folk deler sine kjøredata og dermed hjelper vi hverandre. Det som før var et litt nerdete fagområde er nå allemannseie. Dette foredraget hjelper deg å finne ut hvordan du kan utnytte denne fantastiske utviklingen.

Stine Skinnes er prosjektleder med teknisk bakgrunn og Inge Anundskås er leder for teknisk rådgivning. Begge har mye erfaring med å holde foredrag og har spesielt god evne til å koble sammen det strategiske og det tekniske.


Dette er bare noen av temaene vi kan snakke om og de dyktige foredragsholderne vi har. Vi kan også nevne temaer som kvinner og teknologi, innbyggerinvolvering i planprosesser, avanserte geografiske analyser. Eller bare et tema DU er på jakt etter.


Ta kontakt

Vil du snakke med oss om foredrag til din bedrift eller konferanse? Ta kontakt så finner vi noe som passer for deg:

Sesilie Urkegjerde Halland
Markeds- og kommunikasjonssjef

Jeg vil bli kontaktet på

For teknisk support, gå til våre supportsider.