Geodata | Introduksjon til geoprosessering med scripting i Python

Introduksjon til geoprosessering med scripting i Python

Python-script kan redusere tiden brukt på komplekse eller repeterende oppgaver, som hjelper GIS-brukere med å bli mer produktive. Du vil i tillegg lære hvordan du deler dine Python-script slik at dine GIS arbeidsprosesser blir tilgjengelig for andre.

Hvem bør delta?

GIS-spesialister, analytikere, dataforvaltere og andre som ønsker å automatisere ArcGIS oppgaver og arbeidsprosesser.

Vi anbefaler at du har disse forkunnskapene før du melder deg på dette kurset:

  • Fullført kurset ArcGIS 2: Grunnleggende arbeidsprosesser og ArcGIS 3: Utføre analyser eller tilsvarende kunnskaper er nødvendig.
  • Grunnleggende programmeringskunnskap om bruk av løkker og betingelser og fullført webkurs Python for everyone anbefales for helt nye i Python scripting.

Du vil lære:

  • Velge et Python scriptmiljø som møter dine behov
  • Bruke cursorer, beskrive objekter, og bruke script for å administrere og oppdatere data
  • Bruke ArcPy-klasser og geometriobjekter for å opprette og oppdatere vektordata og utføre geoprosesseringsoperasjoner
  • Bruke ArcPy-mapping modulen for å automatisere kartdokument og administrere kartlag
  • Bruke teknikker for å sikre gyldig syntaks og feilhåndtering
  • Opprette egendefinerte script-verktøy og geoprosesseringspakker for å dele dine script

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Margrete Kristiansen
Leder opplæring

For teknisk support, gå til våre supportsider.